099 545 565
011 545 565
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃអាទិត្យ
07:00ព្រឹក- 08:30ល្ងាច
Sunrise Mental Clinic
011 545 565
ផ្ទះ112, ផ្លូវ432,ទូលទំពូង២ ក្រោយទូតចិន

សេវាសម្រាកព្យាបាល

សេវាឯកជនតែមួយគត់ផ្តល់ជូនដល់ក្រុមអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតស្រួចស្រាវ ធ្ងន់ធ្ងរ និងរុ៉ាំរ៉ៃ ដូចជា៖
+ ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជំងឺមេនៀរ ជំងឺបាយប៉ូឡា
+ អ្នកជំងឺដែលមានអាកប្បកិរិយាចម្លែល កាច បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ

សេវាស្តាសតិបញ្ញានិងកាយសម្បទា

ជាសេវាបំពេញបង្គ្រប់បន្ថែមដល់អ្នក ជំងឺផ្លូវចិត្តរុាំរៃ ដើម្បីជួយអោយពួកគាត់់ ចូលរួមការរស់នៅក្នុងសង្គមឡើងវិញ៖
+ អាកប្បកិរិយាយឺតៗ មិនរួសរវើកឫ មិនរហ័សរហួន
+ ការចុះខ្សោយនូវបំណិនទំនាក់ទំនង ក្នុងសង្គម

សេវាពិគ្រោះព្យាបាល

សេវាសម្រាប់ការព្រឹកសានឹងព្យាបាល ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រប់ប្រភេទដូចជា៖
+ ក្រុមនៃជំងឺថប់បារម្ភ
+ ក្រុមនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជំងឺមេនៀរ ជំងឺបាយប៉ូឡា
...

សេវាវាយតំលៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត

សេវាពិគ្រោះនិងយវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្តភាពនៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដើម្បីត្រៀមចូលបម្រើការងារដូចជា+ រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនឯកជន គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងអង្គកាក្រៅ រដ្ឋាភិបាលនានា
+ ពលករទាំពីរភេទមុននឹងបញ្ជូនទៅធ្វើ ការនៅក្រៅប្រទេស

romdoul no leaf
romdoul no leaf
romdoul no leaf

OUR PROFESTIONAL

Prof. YIM SOBOTRA
DR. SOBOT VOADNAK
DR. CHHEAN LICHHENG
DR. SROEUNG SAMRACH

តេសជំងឺដែរពេញនិយម

0
អតិថិជនយើង

តាមដានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គមរបស់យើង

លេខទំនាក់ទំនង
Scroll to Top