27
Created on

ជំងឺបាយOCD

កម្រងសំនួរខាងក្រោមសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍ដែលមនុស្សជាច្រើនមាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ សូមធ្វើការឆ្លើយទៅនឹងសំនួរខាងក្រោម ដែលពណ៌នាបានល្អបំផុតថាតើបទពិសោធន៍នោះបានធ្វើឱ្យអ្នកពិបាកចិត្ត ឬរំខានអ្នកក្នុងអំឡុងខែមុន។

1 / 42

គំនិតមិនល្អចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមិនអាចកម្ចាត់វាចោលបាន

2 / 42

ខ្ញុំគិតថាការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រពេញបញ្ចេញចោល ក្នុងរាងកាយ (ញើស ទឹកមាត់ ឈាម ទឹកនោម ។ល។) អាចនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ម្លៀក របស់ខ្ញុំ ឬ ខ្លួនខ្ញុំ។

3 / 42

ខ្ញុំសុំឱ្យមនុស្សនិយាយរឿងម្តងទៀតមកខ្ញុំច្រើនដង ទោះបីជាខ្ញុំបានយល់ពីពួកគេជាលើកដំបូងក៏ដោយ

4 / 42

ឈ្លក់វង្វេងនឹងកាលាងសម្អាត

5 / 42

ខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាល ការសន្ទនា និងសកម្មភាពផ្លូវចិត្ត ដើម្បីប្រាកដថា ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីមួយខុស

6 / 42

ខ្ញុំបានផ្តោតអារម្មណ៍ នឹង សន្សំអ្វីៗជាច្រើនដែលកើតមានក្នុងពេលធ្វើអ្វីមួយ។

7 / 42

ខ្ញុំពិនិត្យវត្ថុញឹកញាប់ជាងការចាំបាច់

8 / 42

ខ្ញុំជៀសវាងការប្រើបង្គន់សាធារណៈ ព្រោះខ្ញុំខ្លាចជំងឺ ឬការចម្លងរោគ

9 / 42

ខ្ញុំពិនិត្យម្តងហើយម្តងទៀត ទៅលើទ្វារ បង្អួច ថតឯកសារ។ល។

10 / 42

ខ្ញុំពិនិត្យម្តងហើយម្តងទៀតនូវធុងហ្គាស និងទឹក និងកុងតាក់ពន្លឺបន្ទាប់ពី
បិទពួកវារួច។

11 / 42

ខ្ញុំតែងតែប្រមូលរបស់របោះរបរនានាទោះជាខ្ញុំមិនត្រូវការ

12 / 42

ខ្ញុំមានគំនិតចង់ធ្វើបាបនរណាម្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួន។

13 / 42

ខ្ញុំមានគំនិតចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯង ឬអ្នកដទៃ។

14 / 42

ខ្ញុំខឹងប្រសិនបើវត្ថុមិនត្រូវបានរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

15 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ច ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់ជាក់លាក់មួយក្នុងការស្លៀកពាក់ ដោះសម្លៀកបំពាក់ និងបោកគក់ខ្លួនឯង

16 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវ​រាប់ ១,២,៣,៤.. ឫបន្ធូរការតានតឹងជាញឹកញាប់ ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើកិច្ចការ

17 / 42

ខ្ញុំខ្លាចដោយអន្ទះអន្ទែងពេលធ្វើរឿងអាម៉ាស់ ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់។

18 / 42

ខ្ញុំត្រូវបន់ស្រន់ដើម្បីលុបចោលគំនិតអាក្រក់ ឬអារម្មណ៍

19 / 42

ខ្ញុំបន្តពិនិត្យទម្រង់បែបបទ ឬអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានសរសេរ

20 / 42

ខ្ញុំ​តូចចិត្ត​ពេល​ឃើញ​កាំបិត កន្ត្រៃ និង​វត្ថុ​ស្រួច​ផ្សេងទៀត ក្នុងករណី​ដែល​ខ្ញុំ​បាត់បង់​ការគ្រប់គ្រង​ជាមួយ​ពួកគេ។

21 / 42

ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកអំពីភាពស្អាត

22 / 42

ខ្ញុំពិបាកនឹងប៉ះវត្ថុមួយ នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាវាត្រូវបានប៉ះដោយមនុស្សចម្លែក ឬមនុស្សជាក់លាក់។ ០១ ២ ៣ ៤

23 / 42

ខ្ញុំត្រូវការអ្វីៗដែលត្រូវរៀបចំតាមលំដាប់ជាក់លាក់ 0 1 2 3 4

24 / 42

ខ្ញុំ​ខកខាន​ក្នុង​ការ​ងារ​របស់​ខ្ញុំ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​រឿង​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​

25 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតែត្រូវនិយាយឡើងវិញនូវចំនួនជាក់លាក់។

26 / 42

បន្ទាប់ពីធ្វើអ្វីមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ចប់វា។

27 / 42

ខ្ញុំមិនអាចឫ ពិបាកប៉ះសំរាម និងរបស់កខ្វក់។

28 / 42

ខ្ញុំពិបាកគ្រប់គ្រងគំនិតខ្លួនឯងណាស់។

29 / 42

ខ្ញុំត្រូវធ្វើរឿងម្តងហើយម្តងទៀតរហូតទាល់តែមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវ។

30 / 42

ខ្ញុំតូចចិត្តដោយគំនិតមិនល្អដែលចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំ។

31 / 42

មុន​ចូល​គេង​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​កិច្ចការ​មួយ​ចំនួន​តាម​វិធី​ជាក់លាក់។

32 / 42

ខ្ញុំត្រឡប់ទៅកន្លែងឫគិតឡើងវិញដើម្បីប្រាកដថាខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបនរណាម្នាក់ឡើយ។

33 / 42

ខ្ញុំតែងតែមានគំនិតអាក្រក់(ឡប់ឡប់) ហើយពិបាកក្នុងការកម្ចាត់ពួកគេ។

34 / 42

ខ្ញុំជៀសវាងការចោលរបស់របរចោល ព្រោះខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវការវានៅពេលក្រោយ។

35 / 42

ខ្ញុំ​ខឹង​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្សេង​ផ្លាស់​ប្តូរ​របៀប​រៀប​ចំ​របស់​ខ្ញុំ។

36 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយឡើងវិញនូវពាក្យ ឬឃ្លាមួយចំនួននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីលុបចេញនូវគំនិត អារម្មណ៍ ឬសកម្មភាពមិនល្អ។

37 / 42

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើអ្វីៗរួចមក ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីថាតើខ្ញុំពិតជាបានធ្វើរឿងទាំងនោះ

38 / 42

ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវលាងសម្អាត ឬសម្អាតខ្លួនដោយសាមញ្ញ ដោយសារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមេរោគ។

39 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានលេខល្អ និងអាក្រក់ឫហុងស៊ុយល្អ និងអាក្រក់។

40 / 42

ខ្ញុំពិនិត្យម្តងហើយម្តងទៀតនូវអ្វីដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យ។

41 / 42

សូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្វើមិនត្រូវសោះ

42 / 42

ខ្ញុំលាងដៃញឹកញាប់ ឬយូរជាងការចាំបាច់។

Your score is

កម្រងសំនួរពីកំរិតនៃជំងឺOCD!

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top