សេវាសម្រាកព្យាបាល

គឺជាសេវាឯកជនមួយដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃការសម្រាកព្យាបាលគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រង់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺដែលងាយនឹងផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ ឫខ្លួនឯង។ យើងមានបន្ទប់ នឹងទីធ្លា ដែលមានផាសុខភាព សុវត្តិភាព នឹងធំទូលាយ សម្រាប់អោយអ្នកជំងឺសម្រាក ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីជំងឺផ្លូវចិត្ត។ អ្នកជំងឺនឹងមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ក្រុមកាងាររបស់យើងដែលមានបទពិសោធន៍ នឹងជំនាញពេញលេញ។ខាងក្រោមនេះគឺជាសេវាសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា៖

  • ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជំងឺមេនៀរ ជំងឺបាយប៉ូឡា
  • អ្នកជំងឺដែលមានអាកប្បកិរិយាចម្លែក កាច បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ
  • អ្នកជំងឺដែលពិបាកគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារ
  • អ្នកជំងឺប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឫមនុស្សឃាត
  • អ្នកជំងឺមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាកំពុងមានជំងឺ ឫមិនព្រមលេបថ្នាំ
  • អ្នកជំងឺវិកលចរិក រួមទាំងវិកលចរិកដោយសេពគ្រឿងញៀន
  • រួមទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនទៀត…
លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top