តើអ្នករៀបចំដំណេកអ្នកត្រឹមត្រូវឫទេ?

សូមឆ្លើយទៅលើសំនួរដែរ អ្នកកំពង់ជួបប្រទះជារាងរាល់ថ្ងៃ

1 / 13

ខ្ញុំធ្វើការងារសំខាន់ៗមុនពេលចូលគេង (ឧទាហរណ៍៖ បង់វិក្កយបត្រ កាលវិភាគ ឬការសិក្សា)ខ្ញុំធ្វើការងារសំខាន់ៗមុនពេលចូលគេង (ឧទាហរណ៍៖ បង់វិក្កយបត្រ កាលវិភាគ ឬការសិក្សា)។

2 / 13

ខ្ញុំ​គេង​ក្នុង​បន្ទប់​គេង​មិន​ស្រួល (ឧទាហរណ៍៖ ភ្លឺ​ពេក តឹង​ពេក ក្តៅ​ពេក ត្រជាក់​ពេក ឬ​គ្មាន​សំឡេង​ខ្លាំង​ពេក)។

3 / 13

ខ្ញុំគេងលើគ្រែដែលមិនស្រួល (ឧទាហរណ៍៖ ពូកមិនល្អ ឬខ្នើយ ភួយច្រើនពេក ឬមិនគ្រប់គ្រាន់)។

4 / 13

ខ្ញុំប្រើគ្រែរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រឿងផ្សេងក្រៅពីការគេង ឬការរួមភេទ (ឧទាហរណ៍៖ មើលទូរទស្សន៍ អាន ញ៉ាំ ឬសិក្សា)។

5 / 13

ខ្ញុំចូលគេងមានអារម្មណ៍តានតឹង ខឹង តូចចិត្ត ឬភ័យ។

6 / 13

ខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដែលអាចដាស់ខ្ញុំមុនពេលចូលគេង (ឧទាហរណ៍៖ លេងហ្គេមវីដេអូ ប្រើអ៊ីនធឺណិត ឬសម្អាត)។

7 / 13

ខ្ញុំប្រើគ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ ឬជាតិកាហ្វេអ៊ីនក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោងនៃការចូលគេង ឬបន្ទាប់ពីចូលគេង។

8 / 13

ខ្ញុំ​នៅ​លើ​គ្រែ​យូរ​ជាង​គួរ​ពីរ ឬ​បី​ដង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍។

9 / 13

ខ្ញុំ​ធ្វើ​លំហាត់​ប្រាណ​រហូត​ដល់​បែក​ញើស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១​ម៉ោង​ពេល​ចូល​គេង។

10 / 13

ញុំក្រោកពីដំណេកនៅពេលខុសគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

11 / 13

ខ្ញុំ​ចូល​គេង​នៅ​ពេល​ផ្សេង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។

12 / 13

ខ្ញុំគេងពេលថ្ងៃរយៈពេលពីរម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ។

13 / 13

ខ្ញុំគេងពេលថ្ងៃរយៈពេលពីរម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ។

Your score is

ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្គរបស់អ្នក

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top