ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត Depression Disorder PHQ-9

ក្នុងរយៈពេល ២សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតើលោកអ្នកមានអាការៈរោគដូចខាងក្រោមនេះកំរិតណា?

1 / 9

តែងតែគិតថាវានឹងប្រសើរឡើងប្រសិនជាអ្នកស្លាប់ ឫធ្វើបាបខ្លួនឯង

2 / 9

ធ្វើចលនា ឫនិយាយមួយៗយឺតៗ ដែលអាចនឹងអោយអ្នកដ៍ទៃចាប់អារម្មណ៍ ឫក៌សកម្មភាពផ្ទុយដែលធ្វើអោយអ្នកទៅជាសកម្មខុសពីធម្មតា

3 / 9

ពិបាកក្នុងកាផ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើអ្វីមួយ ដូចជាអានសៀវភៅ ឫប្រកបការងារ...

4 / 9

មានអារម្មណ៍មិនល្អទៅលើខ្លួនឯង ឫគិតថាខ្លួនឯងមិនមានប្រយោជន៍ ឫធ្វើអោយគ្រួសារធ្លាក់ចុះ...

5 / 9

របបអាហារធ្លាក់ចុះ ឫញាំមច្រើនខុសធម្មតា

6 / 9

មានអារម្មណ៍ថាអស់កំលាំង ឫគ្មានថាមពល

7 / 9

មានវិបត្តិដំណេក ឫគេងច្រើនខុសធម្មតា

8 / 9

អារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះ សោកសៅ ឫអស់សង្ឈឹម

9 / 9

មិនមានចំណាប់អារម្មណ៏ ឫសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមួយ

Your score is

កម្រងសំនួរពីកំរិតនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត!

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top