15
Created on

ជំងឺបាយប៉ូឡា Bipolar

តើលោកអ្នក មិត្តភក្ភ ឫក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមានបញ្ញាខាងក្រោមនេះដែររឺទេ? សញ្ញាទាំងនេះអាចមានចំពោះអ្នកពីមុនឫកំពង់កើតមាន នូវការផ្លាស់ប្តូអារម្មណ៍ឡើងចុះ ខុសធម្មាតា(ឧ.ពេលខ្លះធ្លាក់ទឹកចិត្ត ពេលខ្លះអារម្មណ៍កើនឡើងខ្ពស់សុខប្រក្រតី)
សូមធីកនូវកម្រងសំនួរខាងក្រោមនូវអ្វីដែលអ្នក មិត្តភគ្ភ ឫគ្រួសារអ្នកជួបប្រទះ

1 / 20

បុគ្គលមួយចំនួនកត់សំគាល់ថាអារម្មណ៍ និង/ឬកម្រិតថាមពលរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីមួយពេលទៅមួយពេល

2 / 20

បុគ្គលទាំងនេះសម្គាល់ឃើញថា ពេលខ្លះអារម្មណ៍ និង/ឬកម្រិតថាមពលរបស់ពួកគេទាបណាស់ ហើយនៅពេលផ្សេងទៀត កម្រិតថាមពលរបស់ពួកគេគឺខ្ពស់ណាស់។

3 / 20

ក្នុងដំណាក់កាល 'ទាប' របស់ពួកគេ បុគ្គលទាំងនេះច្រើនតែមានអារម្មណ៍ថាខ្វះថាមពល តម្រូវការដេកលើគ្រែ ឬគេងបន្ថែម និងការលើកទឹកចិត្តតិចតួច ឬគ្មានដើម្បីធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើ។

4 / 20

ពួកគេជារឿយៗឡើងទម្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះ

5 / 20

ក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលទាប បុគ្គលទាំងនេះតែងតែមានអារម្មណ៍ថា 'ពណ៌ខៀវ' ក្រៀមក្រំគ្រប់ពេលវេលា ឬធ្លាក់ទឹកចិត្ត

6 / 20

ពេលខ្លះក្នុងដំណាក់កាលទាបទាំងនេះ ពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹម ឬអាចធ្វើអត្តឃាត

7 / 20

សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញមុខងារនៅកន្លែងធ្វើការឬសង្គមត្រូវបានចុះខ្សោយ

8 / 20

ជាធម្មតា ដំណាក់កាលទាបទាំងនេះមានរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានរយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

9 / 20

ដំណកា់កាលខ្លះគេអាចជួបប្រទះនឹងរយៈពេលនៃអារម្មណ៍ 'ធម្មតា' រវាងការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ ហើយអារម្មណ៍ និងកម្រិតថាមពលរបស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថា 'ធម្មតា' ហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនមានការរំខានទេ។

10 / 20

បន្ទាប់មក ពួកគេអាចកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬ ប្តូរអារម្មណ៍នឹងកាគិតរបស់ពួកគេ

11 / 20

ថាមពលរបស់ពួកគេកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលធម្មតាសម្រាប់ពួកគេ ហើយពួកគេតែងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលពួកគេជាធម្មតាមិនអាចធ្វើបាន។

12 / 20

ពេលខ្លះ ក្នុងអំឡុងអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ បុគ្គលទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថា ដូចជាពួកគេមានថាមពលខ្លាំងពេក ឬមានអារម្មណ៍ថា 'ឡើងខ្ពស់'

13 / 20

ក្នុងអំឡុងអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ អាចមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹង កាច ឬឈ្លានពាន

14 / 20

ក្នុងអំឡុងអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ គេអាចធ្វើសកម្មភាពច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយ

15 / 20

ក្នុងអំឡុងអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ បុគ្គលមួយចំនួនអាចចំណាយប្រាក់ខុសធម្មតាដែលអាចបង្កបញ្ហាដល់ពួកគេ។

16 / 20

ពួកគេប្រហែលជានិយាយច្រើន ចេញក្រៅ ឬចំណង់ផ្លូវភេទកើនខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ

17 / 20

ពេលខ្លះ អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ ហាក់ដូចជាចម្លែក ឬរំខានដល់អ្នកដទៃ

18 / 20

ពេលខ្លះ បុគ្គលទាំងនេះជួបការលំបាកជាមួយមិត្តរួមការងារ ឬប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេល អារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ

19 / 20

ពេលខ្លះ ពួកគេបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង ឬថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាក្នុងអំឡុងពេលអារម្មណ៍ខ្ពស់នេះ

20 / 20

ក្រោយពីបានឆ្លើងនឹងសំនួរខាងលើមកខ្ញុំយល់ថា

Your score is

កម្រងសំនួរពីកំរិតនៃជំងឺបាយប៉ូឡា!

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top