សេវាពិគ្រោះយោបល់

គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងនឹងជួបជាមួយអ្នកជំងឺម្នាក់ៗ ឫជាក្រុម អាចជាគ្រួសារមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ដើម្បីពិគ្រោះនិងព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងៗ។ គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងនឹងធ្វើការពិគ្រោះនឹងព្យាបាលដោយកាពិគ្រោះ ឫប្រើប្រាស់ឪសថទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់រួមមាន៖

  • ជំងឺថប់បារម្ភ
  • ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជំងឺមេនៀរ ជំងឺបាយប៉ូឡា
  • ជំងឺចិត្ត កាយវិបល្លាស
  • ជំងឺវិកលចរិក រួមទាំងវិកលចរិកដោយសេពគ្រឿងញៀន
  • ជំងឺផ្លូវចិត្តកុមារ
  • រួមទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តដទៃទៀត…
លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top